ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร และนิสิตร่วมกิจกรรม “คัดหนังสือเข้าห้องสมุด”


ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร และนิสิตร่วมกิจกรรม “คัดหนังสือเข้าห้องสมุด” ระหว่างวันที่ 17 -19 มกราคม 2561
ณ ศูนย์วัสดุการศึกษา (ห้องสมุดคณะศึกษาศาสตร์) ชั้น 1 อาคาร 2 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มาลุ้นรับรางวัลใหญ่ ภายหลังกิจกรรม


จำนวนการเข้าชม : 56 ครั้ง