เว็บไซต์เดิม
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Image

หลักสูตรปริญญาตรี

คณะศึกษาศาสตร์เปิดการสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีทั้งหมด 6 หลักสูตรได้แก่...อ่านเพิ่มเติม..>

Image

หลักสูตรปริญญาโท

คณะศึกษาศาสตร์เปิดการสอนหลักสูตรระดับปริญญาโททั้งหมด 16 หลักสูตรได้แก่...อ่านเพิ่มเติม..>

Image

หลักสูตรปริญญาเอก

คณะศึกษาศาสตร์เปิดการสอนหลักสูตรระดับปริญญาเอกทั้งหมด 10 หลักสูตรได้แก่...อ่านเพิ่มเติม..>

ข่าวประชาสัมพันธ์


 • เรียนเชิญอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการระดับปริญญาตรี เข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษ...
 • เรียนเชิญอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการระดับปริญญาตรี เข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษ...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 23/Apr/2018    เวลา : 10:17:22     จำนวนการเข้าชม (11ครั้ง)

 • ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์...
 • ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 17/Apr/2018    เวลา : 15:25:58     จำนวนการเข้าชม (590ครั้ง)

  ดูข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

  ข่าวการศึกษา

 • แนวปฏิบัติในการสอบสัมภาษณ์ การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS2) ในโควต้าต่างๆ...
 • แนวปฏิบัติในการสอบสัมภาษณ์ การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS2) ในโควต้าต่างๆ ...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 18/Apr/2018    เวลา : 18:02:31     จำนวนการเข้าชม (80 ครั้ง)

 • เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2561 โครงการภาคพิเศษ (รอบ 2)...
 • เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2561 โครงการภาคพิเศษ (รอบ 2)...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 27/Mar/2018    เวลา : 11:55:06     จำนวนการเข้าชม (1,791 ครั้ง)

 • ประกาศรายชื่อนิสิตผู้ได้รับทุนแลกเปลี่ยนระดับบัณฑิตศึกษา ณ Hiroshima University ประเทศญี่ปุ่น...
 • ประกาศรายชื่อนิสิตผู้ได้รับทุนแลกเปลี่ยนระดับบัณฑิตศึกษา ณ Hiroshima University ประเทศญี่ปุ่น...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 02/Apr/2018    เวลา : 16:27:10     จำนวนการเข้าชม (112 ครั้ง)

  ดูข่าวการศึกษาทั้งหมด

  ประชาสัมพันธ์กิจกรรมนิสิต

 • ปฏิทินกิจกรรมงานวินัยและพัฒนาศักยภาพนิสิต...
 • ปฏิทินกิจกรรมงานวินัยและพัฒนาศักยภาพนิสิต ระหว่างเดือน มิ.ย. - ก.ย 2557...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 18/Jul/2014    เวลา : 11:33:31     จำนวนการเข้าชม (2179ครั้ง)

  ดูข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมนิสิตทั้งหมด

  ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง

 • ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยโครงการการศึกษาพหุภาษา จำนวน 8 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...
 • ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยโครงการศึกษาพหุภาษา จำนวน 8 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 04/Jan/2018    เวลา : 09:18:48     จำนวนการเข้าชม (316ครั้ง)

  ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด

  ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

  ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด

  ขอบเขตงานประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

  ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด

  ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา

 • ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาติดตั้งหลอดไฟฟ้า...
 • ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาติดตั้งหลอดไฟฟ้า...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 12/Mar/2018    เวลา : 10:59:08     จำนวนการเข้าชม (135ครั้ง)

  ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาทั้งหมด

  ภาพกิจกรรม

 • วันที่ 19 เมษยน พ.ศ. 2561 ร่วมแสดงความยินดีวันสถาปนาสำนักกีฬาครบรอบปีที่ 23...
 • วันที่ 19 เมษยน พ.ศ. 2561 ร่วมแสดงความยินดีกับสำนักการกีฬาวันสถาปนาครบรอบปีที่ 23

  ลงประกาศเมื่อ : 19/Apr/2018    เวลา : 13:11:54     จำนวนการเข้าชม (19)

 • วันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2561 "สงกรานต์กลางกรุง ลั่นทุ่งบางเขน" มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...
 • วันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2561 "สงกรานต์กลางกรุง ลั่นทุ่งบางเขน" มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  ลงประกาศเมื่อ : 14/Apr/2018    เวลา : 15:22:48     จำนวนการเข้าชม (46)

 • วันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2561 “ศึกษาศาสตร์รวมใจ สดใสสงกรานต์ สืบสานความเป็นไทย”...
 • วันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2561 “ศึกษาศาสตร์รวมใจ สดใสสงกรานต์ สืบสานความเป็นไทย”

  ลงประกาศเมื่อ : 14/Apr/2018    เวลา : 14:27:58     จำนวนการเข้าชม (39)

  ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

  อื่นๆ    ระบบการเรียนการสอน
    ประเมินการเรียนการสอน
    Max Learn
    เกรดออนไลน์
    สารสนเทศนิสิต มก.
    การขออนุมัติหลักสูตร/รายวิชา
    ทุนการศึกษากองทุนพัฒนานิสิต
    การวิจัย
    สารสนเทศงานวิจัย
    บริการจัดการโครงการวิจัย
    ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย และงานสร้างสรรค์
    การบริหารจัดการ
    สรุปมติและสาระคณะกรรมการประจำคณะศึกษาศาสตร์
    ระบบบริหารจัดการความรู้ (KM)
    การประกันคุณภาพ
    CHE QA Online
    ฐานข้อมูลผู้ประเมินคุณภาพ
    ผลการประเมินคุณภาพภายใน
    แผนประกันคุณภาพ ระดับหลักสูตร และระดับคณะวิชา
    แผนประกันคุณภาพ ระดับสำนักงาน
    การเงินและพัสดุ
    ระเบียบงานคลังและพัสดุ
    ระบบจัดซื้อ/จัดจ้างภาครัฐ
    ลิงค์อื่นๆ
    ศึกษาศาสตร์ปริทัศน์
    สารศึกษาศาสตร์
    กองทุนคณะศึกษาศาสตร์
    กองทุนพัฒนานิสิต
    ดาวน์โหลด โลโก้
    แบบฟอร์ม
    จรรยาบรรณ บุคลากร มก.
    ใบสมัครพนักงานเงินรายได้
    ใบสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยฯ


  สถิติการเข้าชม
  ทั้งหมด : 807,430 (View)